Kaspersku Lab_źródła spamu świat wrzesień 2012 Kaspersku Lab_źródła spamu świat wrzesień 2012

Spam we wrześniu 2012 r.: Wzrost ruchu phishingowego i spamowego

Według danych firmy Kaspersky Lab, we wrześniu odsetek spamu w ruchu pocztowym zwiększył się o 2,3 punktu procentowego w stosunku do sierpnia i wynosił średnio 72,5%. Odsetek wiadomości phishingowych wzrósł trzykrotnie w stosunku do sierpnia i stanowił 0,03%, podczas gdy udział szkodliwych plików zmniejszył się o pół punktu procentowego i wynosił 3,4% wszystkich wiadomości e-mail.

Wbrew oczekiwaniom analityków z Kaspersky Lab, liczba ataków na portale społecznościowe nie zmniejszyła się we wrześniu. Serwisy te nadal stanowiły najpopularniejszy cel phisherów. Z kolei ofiarami ataków rzadziej padały organizacje finansowe (-3,6%).

We wrześniu miały miejsce zmiany zarówno w zakresie najpopularniejszych kategorii, jak i geograficznego rozkładu spamu. Kategoria „Osobiste finanse” nie zdołała utrzymać wzrostu z poprzedniego miesiąca i odnotowała spadek na drugą pozycję, po tym jak jej udział zmniejszył się o dalsze 20 punktów procentowych. Na pierwszym miejscu listy znalazły się oszukańcze wiadomości e-mail, których udział zwiększył się o 36 proc.

Drugie i trzecie pod względem wielkości źródła spamu wysyłanego do  użytkowników europejskich zamieniły się miejscami – Stany Zjednoczone awansowały o jedną pozycję (+1,8%), natomiast Indie spadły na trzecie miejsce (-1,1%). Spadek odnotowała również Korea Południowa i Wietnam, które w zeszłym miesiącu znajdowały się w pierwszej szóstce spamerów. We wrześniu państwa te spadły odpowiednio na 12 i 14 miejsca. Największy wzrost dystrybucji spamu miał miejsce w Hiszpanii (+2,9%) oraz Wielkiej Brytanii (+1,8%).

Pod względem dystrybucji spamu w skali ogólnoświatowej Chiny utrzymały prowadzenie, odpowiadając za 26,4% całego rozprzestrzenionego spamu. Na drugim miejscu znalazły się Stany Zjednoczone (12,5%) i Indie (10,1%).

We wrześniu nastąpiły duże zmiany w rozkładzie szkodliwego oprogramowania wykrywanego w wiadomościach e-mail. Stany Zjednoczone, które przez osiem miesięcy z rzędu znajdowały się na szczycie rankingu, niespodziewanie spadły na ósme miejsce: udział szkodliwych programów wykrywanych przez moduł ochrony poczty wbudowany w produkty Kaspersky Lab w tym państwie zmniejszył się o 6,9 proc. w porównaniu z sierpniem. Jednocześnie Niemcy odnotowały wzrost liczby szkodliwych programów wykrytych w poczcie o 6 proc., co zapewniło im prowadzenie. Hiszpania, która we wrześniowym rankingu znalazła się na drugim miejscu, zwiększyła swój udział o ponad 4 punkty procentowe. Na trzecim miejscu znalazła się Rosja, odnotowując znaczny wzrost (o 5,4%) liczby szkodliwych programów wykrytych w poczcie.

Maria Namiestnikowa, starszy analityk spamu z Kaspersky Lab, skomentowała:

Zgodnie z przewidywaniami, we wrześniu spamerzy zaczęli zwiększać ilość spamu i wiadomości phishingowych. Powodem był koniec sezonu wakacyjnego i wzrost działalności gospodarczej.

 

Pełna wersja raportu dotyczącego spamu we wrześniu 2012 r. jest dostępna w Encyklopedii Wirusów VirusList.pl prowadzonej przez Kaspersky Lab: https://www.viruslist.pl/analysis.html?newsid=723#11.

 

Informację prasową o tym jak wyglądał spam we wrześniu 2012 roku nadesłała firma Kaspersky Lab.